Co o vás prozradí délka prstů? Třeba něco o sklonu k nevěře.

Na chvíli přestaňte číst a podívejte se na svou ruku.

Je váš prsteníček delší než ukazováček? Během matčina těhotenství jste byli v děloze pravděpodobně vystaveni vyšší hladině testosteronu.

Máte naopak delší ukazováček? Hladina byla nižší.

Pokud jste si na první otázku odpověděli ano, je také pravděpodobnější, že jste muž. Poměr délky ukazováčku a prsteníčku se označuje jako index 2D:4D. U žen bývá tento poměr opačný – jejich ukazováčky svou délkou často předčí prsteníčky. Část „2D“ značí délku 2. prstu-ukazováčku, zatímco „4D“ reprezentuje délku 4. prstu-prsteníčku. Pokud váš ukazováček měří 7 cm a prsteníček 7.5 cm, váš 2D:4D index je 0.933 (7/7.5). Delší prsteníček je považován za nízký 2D:4D index (maskulinní), delší ukazováček za vysoký 2D:4D index (feminní).

Připomíná vám to vzdáleně čtení z ruky? Výzkum kupodivu ukazuje, že tento poměr může mít v dospělosti vliv na naše tělo, mysl i chování.

Jak už bylo zmíněno na začátku, vědci se shodují, že úroveň testosteronu během těhotenství tento index ovlivňuje. Co je ale zajímavé? Výzkum, který toto finálně potvrdil, vůbec nestudoval lidský plod, ale myši v děloze (a následně během života). Ano, rozdíly ve 2D:4D indexu můžeme nalézt i ve zvířecí říši.

Mnoho výzkumů se soustředilo na nejrůznější korelace související s poměrem délky ukazováčku a prsteníčku. Bylo například zjištěno, že muži s maskulinnějším indexem jsou i ženami vnímáni jako více maskulinní a dominantní. U těch samých mužů se také objevovala častěji agresivita jako osobnostní rys. U žen žádný podobný vztah nalezen nebyl. Další studie ukázala, že muži s nižším 2D:4D indexem lépe vycházejí se ženami a jsou k nim obecně příjemnější (např. více naslouchají nebo jsou ochotnější ustoupit). Ženy s vyšším indexem (který je považován za více „feminní“) se zase snaží muže zaujmout tím, že dodržují zdravý životní styl, více se líčí a nosí stylovější oblečení.

Ve spojení poměru 2D:4D a oblasti vztahů dále studie ukazují, že muži i ženy s nižším poměrem mají větší sklony k nevěře – prenatální vystavení testosteronu tak má zřejmě vliv i na sexuální chování v dospělosti.

Nižší index se zdá být také v souvislosti s lepšími atletickými schopnostmi (např. s rychlostí běhu), u mužů také s ochotou riskovat – ať už se jedná o rizikové sociální chování (hovor na palčivé téma), tak o rizikové rekreační aktivity jako např. horolezectví či potápění.

Studium 2D:4D indexu se nevyhnulo ani klinické oblasti – některé studie nachází korelaci mezi nižším indexem a ADHD, vyšší index naopak může hrát roli při rozvoji depresivních a úzkostných poruch.

Dalších studií byste určitě sami našli spoustu, důležité je asi ale uvědomit, že korelace není kauzalita – 2D:4D index nemůžeme brát jako pevně dané číslo, podle kterého budeme posuzovat každého z nás. Pokud zklamaně hledíte na svou ruku a chystáte se zahodit své atletické náčiní, zadržte.