Future Port 2018: Mají nadměrně sebevědomí lidé budoucnost?

Na začátku září jsme se zúčastnili Future Portu 2018 a při této příležitosti jsme neváhali a otestovali kolemjdoucí naším testem na nadměrné sebevědomí. Jak ukazují nejnovější výzkumy, vysoká míra nadměrného sebevědomí vede dlouhodbě k negativním výsledkům, ať již v osobním či profesním životě. Například nadměrně sebevědomí manažeři činí příliš optimistická finanční či strategická rozhodnutí. Nadruhou stranu však víme, že přiměřená míra sebevědomí vede k optimálním výsledkům. Zjednodušeně celou věc se sebevědomím lze shrnout tak, že trocha sebevědomí je potřebná, ale všeho moc škodí.

Celkem jsme do našeho experimentu (který se skládal z 10 kvízových otázek, u kterých participanti museli vyznačit jistotu svou odpovědí) zapojilo ca. 100 lidí, z čehož test dokončilo 87. A zde jsou výsledky.

 

 

Na grafu vidíte 2 osy – Úroveň znalostí a Úroveň sebevědomí. První osa měří, kolik procent otázek daný účastník experimentu zodpověděl správně. Druhá osa měří, jak si svými odpověďmi byl účastník jistý. Černá Linie racionality značí “optimální” úroveň sebevědomí vzhledem ke znalostem. Lidé (každý červený a modrý puntík), kteří jsou nad Linií racionality jsou pak nadměrně sebevědomí, zatímco lidé pod ní jsou nedostatečně sebevědomí. Velikost puntíku pak značí jak velké sebevědomí daný participant měl vzhledem ke svým znalostem.

Vzhledem k obtížnosti kvízových otázek se nelze divit, že průměrný participant zodpověděl správně kolem 30 % otázek. O to ale v tomto experimentu zase tolik nešlo. Jak je z grafu patrné, většina účastníků věřila svému úsudku mnohem více, než by bylo bývalo vhodné.

Obzvláště ve finanční oblasti se zdá, že dlouhodobě se nadměrně vysoké sebevědomí nevyplácí a je jen otázka času, kdy nadměrně sebevědomý člověk udělá chybné rozhodnutí s vážnými následky. Pokud však ví, že má k takovému chování sklony, může své rozhodování korigovat.