Projekty a granty

Projekty

  • GAČR (2017-2019): „Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup“ (hlavní řešitel Smrčka, L. a mezinárodní tým spoluřešitelů vč. Houdek, P.Vranka, M. ad.)
  • „Perspectives on Psychological Science Registered Replication Report aimed at replicating a 2012 study of Rand, Green, & Nowak“ (řešitelé Novakova, J., Houdek, P., Flegr, J.)
  • „Cross-National Power, Status, and Legitimacy Project“ (mezinárodní tým řešitelů vč. Houdek, P., Vranka, M. ad.)
  • „Many Labs 2: Investigating Variation in Replicability Across Sample and Setting“ (mezinárodní tým řešitelů vč. Houdek, P., Vranka, M. ad.)

Granty

  • IGA VŠE (2016-2017): „Aplikace designového myšlení při odstraňování rozhodovacích chyb“ (tým řešitelů vč. Houdek, P.)
  • SGS UJEP (2018): „Experimentální zkoumání nečestného chování v kontextu náboženství“ (tým řešitelů vč. Zíka, V.)
  • SGS UJEP (2017-2018): „Experimentální přístup ke zkoumání nadměrného sebevědomí a optimismu v rozhodování “ (řešitel Zíka, V.)
  • SGS UJEP (2016): „Laboratorní a terénní experimenty na ne/čestnost“ (řešitel Houdek, P.)
  • IGA VŠE (2015): „Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha a oportunismus“ (řešitel Houdek, P.)
  • GA UK (2014): „Vliv situačních faktorů na nepoctivé chování“ (řešitel Vranka, M.)

Leave A Comment